Rådgivning

Ved å hindre smuss fra å komme inn vil smussmengden og fuktighetsgraden samt støvdekkeprosenten gå ned, og det vil være mulig å bedre renholdsøkonomien og øke effektiviteten.

Med verktøyene våre kan vi gjøre vurderinger av renholdskostnader før og etter installasjon. I statusmøtene etter installasjon går vi gjennom om kunden har fått innfridd forventningene. I de samme møtene går vi gjennom kundens tiltak for å hente ut gevinst og hvilke resultater det har gitt.

Tiltakene vil kunne gi kunden verdi over lengre tid. Kundene våre opplever at det kan være snakk om store økonomiske innsparinger. I de fleste tilfeller vil renholdskvaliteten øke etter installasjon av Stopzones, selv om kostnadene reduseres.

Be om tilbud!

Fyll ut skjemaet og vi tar raskt kontakt med deg

N3zones Group har utviklet og eier varemerkene Renholdssoner, N3zones og Stopzones. Som markedsleder med over 20 års erfaring og mer enn 18 000 unike entréinstallasjoner gjør vi det vi kan best; Å stoppe mest mulig smuss og fuktighet.

Personvernerklæring