Hvem er vi

N3zones Group er med over 22 års erfaring markedsledende innen bærekraftige entreløsninger for inngangspartier og entreer i Norge/Sverige. Vi har utviklet og eier varemerkene Renholdssoner og N3zones, og og har gjennomført mer enn 21 000 installasjoner med ett eneste mål for øye: å stoppe mest mulig smuss og fuktighet! Det internasjonale varemerke N3zones ble lansert i Sverige i begynnelsen av oktober 2014.

Innovative løsninger

N3zones Groups løsninger består av flere enkeltelementer som til sammen gir kunden en helhetlig løsning som er fleksible i bruk, enkle å vedlikeholde og holder det den lover, dag etter dag, i all slags vær.

Verdidrevet kultur

N3zones Group har en kultur bygget på sterke verdier og et ønske om å gjøre verden til et bedre sted ved å være en leverandør som tar miljø og klima på alvor. Vi er også medlem av Initiativ for etisk handel. Denne holdningen til vår egen virksomhet er en viktig motivator og rettesnor for alle våre ansatte, som med rette føler stolthet over og lojalitet til arbeidsplassen sin.

21786

Installasjoner

22

Års erfaring

Vår historie

De to gründerne, Dag Hognerud og Henrik Foss, etablerte Miljøfornyelse AS i 1996. Forretningsideen var den gang som nå å utvikle nye metoder for å hindre smuss og fuktighet fra å komme inn i bygg. I 2006 lanserte gründerne varemerket Renholdssoner i Norge, og i dag er vi markedsledende med mer enn 21 000 installasjoner i Norge og Sverige.

Karriere hos oss?

N3zones Group er et selskap som bygger vår egen kultur og felles fremtid basert på gode holdninger og verdier. Kvalitet, service og profesjonalitet er egenskaper vi holder høyt hos alle medarbeidere, og vi skal skille oss fra våre konkurrenter ved å gi «det lille ekstra».

Les mer

Miljøbevisste og klimanøytrale

N3zones Group jobber kontinuerlig med å redusere klima- og miljøbelastningen og vi har en klimahandlingsplan som gir detaljert oversikt over tiltakene som gjøres.

Virksomheten vår er klimanøytral, og vi har gjennom målrettet arbeid eliminert mange belastende og forurensende ledd gjennom hele leveransekjeden til kunden. Vi er også med på prosjektet Plant a Billion Trees, der vi planter ett tre for hver entré vi jobber med, og har så langt plantet en hel skog med mer enn 21 000 trær.

 

Klimaregnskap
Klimasertifikat
Klima- og miljørapport
Miljøfyrtårnsertifikat
ISO sertifikat
Medlemsbevis Grønt Punkt
Vårt klimaprosjekt
Plant a Billion trees
Klima- og miljøkalkulator

Våre avdelinger

 

Les mer

Vår ledelse

 

Les mer

Tar samfunnsansvar

N3zones Group skal i alle ledd føre en ansvarlig, etisk og sunn forretningsdrift. Vi skal stille strenge krav til oss selv og hvordan vi påvirker miljøet og samfunnet for øvrig.

Denne holdningen bygger på erkjennelsen av næringslivets grunnleggende forpliktelse til å drive sin virksomhet på en bærekraftig måte og med respekt for mennesker og miljø. N3zones Group skal også bidra til en bærekraftig utvikling gjennom mer miljøvennlige produkter, effektiv ressursbruk, forbedringsarbeid i leverandørkjeden og generelt ansvarsfull drift.

N3zones Group utvikler og eier varemerkene Renholdssoner og N3zones. Som markedsleder med over 22 års erfaring gjør vi det vi kan best; Å stoppe mest mulig smuss og fuktighet.

Terms and conditions

Personvernerklæring