Karriere

Vi ønsker å skille oss ut fra våre konkurrenter ved å gi «det lille ekstra». Vi er et selskap som er opptatt av å bygge kultur basert på bærekraftige verdier for våre kunder, partnere og medarbeidere. Kvalitet, service og profesjonalitet kombinert med prestasjon er sentrale drivere i vårt sett å tenke. Vi er opptatt av å tenke helhetlig hvor både arbeidsmiljø, det å ha kunden i fokus, utvikling , samfunn og grønne verdier er perspektiver som skal gjennomsyre oss som selskap. Vi tror at medarbeidere og partnere trives og presterer bedre i et miljø som skal bære preg av det å være inkluderende og hvor humør og glede er en del av hverdagen.

Hvis du kjenner deg igjen i vår kultur og vårt ståsted og kan tenke deg å jobbe i et selskap i positiv utvikling, kan du ta kontakt med:

Tor-Egil Lerjemark

Salgsdirektør
T: +47 93 48 02 77
E: tor-egil.lerjemark@n3zonesgroup.no

Pr. i dag har vi ingen ledige stillinger
N3zones Group har utviklet og eier varemerkene Renholdssoner, N3zones og Stopzones. Som markedsleder med over 20 års erfaring og mer enn 15 000 unike entréinstallasjoner gjør vi det vi kan best; Å stoppe mest mulig smuss og fuktighet.